Integrácia OneDrive

Úložisko príloh - Microsoft OneDrive

Prílohu môžete pridať prostredníctvom tlačidla + Z online úložiska. Vyberiete si online úložisko Microsoft OneDrive, prepojíte ho s aplikáciou FLOWii a vyberiete prílohu, ktorá sa má zobraziť vo FLOWii.

Ako pridať prílohu do FLOWii z Google Drive, One Drive