Integrácia Google drive

Úložisko príloh - Google Drive 

Prílohu môžete pridať prostredníctvom tlačidla + Z online úložiska. Vyberiete si online úložisko Google drive, prepojíte ho s aplikáciou FLOWii a vyberiete prílohu, ktorá sa má zobraziť vo FLOWii.