Nastavenie evidencií

Ako pracovať s evidenciami a ako si ich prispôsobiť vlastným potrebám?


Každá evidencia ma identické používateľské rozhranie. Skladá sa z hlavného menu. V ľavej časti obrazovky nájdete filtre a vlastné pohľady filtrov, v strednej časti obrazovky nájdete zoznam záznamov podľa evidencie, v ktorej sa aktuálne nachádzate (zoznam zákazníkov, úloh, faktúr, zákaziek, a pod.), ovládacie prvky, pomocou ktorých môžete dáta importovať, exportovať, kopírovať, editovať a vymazávať. V pravej časti evidencie si môžete zobraziť náhľad záznamu a sumár k zobrazeným záznamom.

Evidencia zákazníkov, dodávateľov a odberateľov


TIP: Odporúčame vám, aby ste si v každej evidencii nastavili vlastné pohľady vo filtroch. Taktiež zapli/vypli všetky potrebné stĺpce a vytvorili voliteľné polia, ktoré si môžete v evidencii zobraziť a aj pomocou nich filtrovať, ak to je pre vás potrebné.