Menu

Ako pracovať s hlavným menu?


Evidencie

FLOWii sa ovláda cez hlavné menu vo vrchnej časti aplikácie. Prostredníctvom hlavného menu je možné prechádzať medzi jednotlivými evidenciami, s ktorými potrebujete pracovať. Evidencie sú zoskupené do modulov/riešení, z ktorých sa FLOWii skladá: Firma, Tím, Partneri, Emailing, Sklad, Fakturácia a Financie.

Hlavné menu vo FLOWii


Notifikácie

Súčasťou hlavného menu sú notifikácie - upozornenia, napríklad na termíny úloh, zákaziek alebo vypršania splatnosti faktúr.

Ako zobraziť notifikácie cez hlavné menu.


Nastavenia používateľa, dochádzkový terminál a možnosť odhlásenia sa

V pravej hornej časti sa nachádza názov firmy a meno používateľa, ktorý je prihlásený v danej firme. Rovnako sa v pravej časti nachádza rýchle menu, pomocou ktorého je možné meniť nastavenia prihláseného používateľa (Moje nastavenia), zaevidovať dochádzku cez dochádzkový systém alebo možnosť odhlásenia sa zo systému.

Hlavné menu vo FLOWii - nastavenia používateľa, dochádzkový terminál.