Údaje používateľa

Ako zadať pracovné údaje používateľa - zamestnanca


Vo FLOWii môžete evidovať pracovné úväzky zamestnancov. Správnym zadefinovaním úväzku budete môcť kontrolovať dochádzku zamestnanca. Všetky pracovné údaje zamestnanca nájdete na karte Nastavenia pri editácii zamestnanca.

Krok č. 1


Krok č. 2

Vyplňte údaje pre zadefinovanie pracovného úväzku - Platnosť od, Funkcia, Začiatok pracovného dňa, Obedná prestávka a Ročný nárok na dovolenku. Zadefinované informácie potvrďte tlačidlom OK.

Funkciu si vyberte z rozbaľovacieho políčka. Položky v rozbaľovacom políčku sa prenášajú zo základných nastavení (Nastavenia) zo sekcie Firma -> Funkcie.