Aktivácia prístupu

Ako aktivovať prístup používateľa do FLOWii


Prístup do FLOWii môže aktivovať len Administrátor. Kliknite na Firma -> Používatelia, kde si otvoríte konkrétneho používateľa, ktorému chcete aktivovať prístup a následne sa prekliknete na kartu Hlavné -> Prihlásenie do FLOWii dočasne zakázať nebude zakliknuté -> potvrdíte tlačidlom OK.


Nastavte používateľovi profil, ktorý ste si zadefinovali v NastaveniachProfily. V prípade, ak nechcete vybrať profil pre používateľa, nechajte zvolený profil (Nepridelený). V takomto prípade bude mať používateľ plné práva do všetkých evidencií, okrem DochádzkyPoužívateľov. V týchto dvoch evidenciách bude mať prístup len na čítanie a samozrejme môže editovať svoje údaje.


V prípade, ak nechcete aby používateľ vstupoval do FLOWii, označte políčko „Prihlásenie do FLOWii dočasne zakázať“. Aby sa mohol používateľ prihlasovať do FLOWii, musí mať zadefinované prihlasovacie meno a nesmie mať označené políčko „Prihlásenie do FLOWii dočasne zakázať“. Po uložení zamestnanca prostredníctvom tlačidla OK, sa vám zobrazí informácia o tom, že na email používateľa boli zaslané prihlasovacie údaje.


V prípade, ak máte aktivovaný dochádzkový terminál, či už vo FLOWii alebo na tablete, môžete si zvoliť, či daný používateľ bude používať oba terminály, alebo len jeden z nich. Prípadne mu môžete v tejto časti zmeniť PIN kód.