Partneri

Aby sa vám v aplikácii pracovalo čo najlepšie, je potrebné pri vytvorení partnera zadávať čo najviac informácií.

Voliteľné polia

Ako vytvoriť voliteľné polia v partneroch?


Voliteľné polia môžete využiť v prípade, ak potrebujete v Partneroch evidovať údaj, na ktorý nie je v Partneroch vytvorené pole. Jednoducho si vlastné pole navrhnete, vyberiete si formát a názov. Na záver tohto kroku si zvolíte, či potrebujete voliteľné pole zobraziť v exportoch, stĺpcoch a filtroch. Evidencia Partneri sa touto funkciou stáva oveľa flexibilnejšou, pretože si ju môžete nastaviť podľa vlastných predstáv.

Príklad: V evidencii Partneri si pri každom partnerovi potrebujete evidovať aj presný dátum, kedy má partner narodeniny. Takéto pole vo FLOWii neexistuje ale môžete si ho vytvoriť.

Postup:

  1. Kliknite na Nastavenia -> Rozšírenia -> Vlastné polia > Pridaj prvé vlastné pole.
  2. Vyberte modul Partneri. Následne vyplňte typ, názov, skupinu a na záver označte, či chcete aby bolo voliteľné pole povinné, zobrazilo sa v stĺpci, filtroch a XLS exporte.
  3. V uvedenom príklade sme vytvorili voliteľné pole v Partneroch, ktoré sa zobrazí na záložke Detail.
  4. Vytvorené voliteľné pole sa zobrazuje v stĺpcoch, ktoré si môžete pridať, skryt alebo presúvať. Taktiež je možné na základe vytvorených voliteľných polí filtrovať v ľavej časti obrazovky.

Krok č. 1

Ako vytvoriť vlastné polia v partneroch - FLOWii


Krok č. 2Ako pridať vlastné pole v partneroch


Krok č. 3

Ako vytvoriť voliteľné pole - dátum narodenia - karta Detail


Krok č. 4

Ako nastaviť stĺpce a filtre na voliteľné polia