Partneri

Aby sa vám v aplikácii pracovalo čo najlepšie, je potrebné pri vytvorení partnera zadávať čo najviac informácií.

História aktivít

Ako pracovať s kartou História aktivít


Na tejto karte môžete zadávať a sledovať všetky aktivity, ktoré súvisia s konkrétnym partnerom. Taktiež môžete vytvoriť doklady, ktoré vystavujete pre konkrétneho partnera.

Všetky záznamy (napr. úlohy, udalosti, doklady) sú automaticky pridané, resp. zmenené aj v ostatných evidenciách (napr. zákazky, fakturácia, ...).

Ak si napríklad zadáte na karte História aktivít novú udalosť – telefonát so zákazníkom, je automaticky pridaná aj v evidencii Udalosti.

Online evidencia aktivít na partnerovi, zákazníkovi