Partneri

Aby sa vám v aplikácii pracovalo čo najlepšie, je potrebné pri vytvorení partnera zadávať čo najviac informácií.

Adresy

Ako pracovať so záložkou Adresy


Ak fakturačná adresa zadaná na karte Hlavné je rovnaká ako korešpondenčná adresa, alebo dodacia adresa, nie je potrebné nič meniť. Údaje fakturačnej adresy sa prenesú automaticky.

V prípade, ak potrebujete zadať inú korešpondenčnú adresu, označte dolné políčko a vyplňte adresu. Rovnaký postup je aj pri adrese dodacej, kde navyše môžete zvoliť označovacie políčko Rovnaká ako korešpondenčná. V tomto prípade sa automaticky doplnia údaje Dodacej adresy. Dodaciu adresu využijete pri vystavovaní dodacích listov.

Fakturačná adresa a korešpondenčná adresa sa budú automaticky prenášať do vystavených dokladov (cenová ponuka, faktúra, ...)

Ako vyplniť fakturačnú, dodaciu a korešpondenčnú adresu na partnerovi vo FLOWii