Adresy

Ako pracovať s kartou Adresy


Ak fakturačná adresa zadaná na karte Hlavné je rovnaká ako korešpondenčná adresa, alebo dodacia adresa, nie je potrebné nič meniť. Údaje fakturačnej adresy sa prenesú automaticky.

V prípade, ak potrebujete zadať inú korešpondenčnú adresu, označte dolné políčko a vyplňte adresu. Rovnaký postup je aj pri adrese dodacej, kde navyše môžete zvoliť označovacie políčko Rovnaká ako korešpondenčná. V tomto prípade sa automaticky doplnia údaje Dodacej adresy. Dodaciu adresu využijete pri vystavovaní dodacích listov.

obrázok