Ako pracovať s evidenciou Partneri


Aby sa vám v aplikácii pracovalo čo najlepšie, je potrebné pri vytvorení partnera zadávať čo najviac informácií. Umožní vám to jednoduchšie sa orientovať v záznamoch zákazníkov, dodávateľov, odberateľov alebo iných partnerov. Na druhej strane budete schopný komplexnejšie vyhodnotiť dáta vo FLOWii (štatistiky, grafy).