Oprávnenia

Používateľské oprávnenia. Prístup k dátam, možnosti zobrazenia, editácie a mazania.

Ako nastaviť používateľské oprávnenia


Používateľským oprávneniam venujte maximálnu pozornosť. Používateľ - zamestnanec by mal mať prístup len k takým údajom, s ktorými potrebuje reálne pracovať. Prístupové práva vo FLOWii majú rozsiahle možnosti nastavení. Používateľ môže vidieť, editovať, mazať, importovať a exportovať všetky dáta, alebo len tie, na ktoré mu Administrátor dá povolenie.

Používateľské oprávnenia sa nastavujú v sekcii Firma -> Používatelia -> zobrazíte si kartu konkrétneho používateľa -> Prístupové práva.


TIP: Vytvorte si v Nastaveniach – Profily vašich zamestnancov. Napríklad profil obchodník, účtovník, alebo administratívny pracovník. Ku každému profilu nastavte prístupové práva. Vždy keď budete pridávať nového zamestnanca do FLOWii, jednoducho vyberiete profil a všetky prístupové práva budete mať prednastavené. Napríklad profil Účtovník / Mzdár bude mať prístup len k dokladom a k evidencii dochádzky zamestnancov.

Ako nastaviť profily používateľov

Ako nastaviť prístupové práva do online crm systému pre jednotlivé pracovné pozície


TIP 2: Ak nastavíte používateľské oprávnenia a úspešne pridáte nového používateľa do FLOWii, odporúčame vám, aby ste sa pod konkrétnym používateľom prihlásili a pozreli sa priamo v jeho konte, či všetko čo ste nastavil funguje tak ako ste si predstavovali.