Oprávnenia

Práca s úlohami. Vytvorenie vzorovej úlohy. Notifikácie, komunikácia, meranie času, prílohy a mnohé ďalšie.

Ako nastaviť používateľské oprávnenia


Používateľským oprávneniam venujte maximálnu pozornosť. Používateľ/zamestnanec by mal mať prístup len k takým údajom, s ktorými potrebuje reálne pracovať. Prístupové práva vo FLOWii majú rozsiahle možnosti nastavenia. Používateľ môže vidieť, editovať, mazať, importovať a exportovať všetky dáta, alebo len tie, na ktoré mu Administrátor dá povolenie.

TIP: Vytvorte si v Nastaveniach – Profily vašich zamestnancov. Napríklad profil obchodník, účtovník, alebo administratívny pracovník. Ku každému profilu nastavte prístupové práva. Vždy keď budete pridávať nového zamestnanca do FLOWii, jednoducho vyberiete profil a všetky prístupové práva budete mať prednastavené. Napríklad profil účtovník bude mať prístup len k fakturácií vo FLOWii.

TIP 2: Ak nastavíte používateľské oprávnenia a úspešne pridáte nového používateľa do FLOWii, odporúčame vám aby ste sa pod konkrétnym používateľom prihlásili a pozreli sa priamo v jeho konte, či všetko čo ste nastavil funguje tak ako ste si predstavoval.