Mobilná aplikácia slúži na rýchly prístup k základným údajom, ktoré sa nachádzajú vo webovej aplikácie FLOWii.

Našim cieľom je ju pravidelne aktualizovať a rozširovať. Aktuálne ponúka prístup k evidencii Partnerov, Úloh, Udalostí a Obchodných prípadov.