E-mailing

Odosielanie a prijímanie emailov vo FLOWii. Nastavenie emailingu a možnosti vytvárania vzorových emailov.