Import a export

V evidencii Partneri, Úlohy, Udalosti, Financie a Fakturácia je možné importovať vaše existujúce dáta.

Import

Import Partnerov vrátane dát do vytvorených vlastných polí


FLOWii poskytuje aj možnosť importu dát do vami vytvorených voliteľných polí. V prípade, že ste si vytvorili vlastné polia v partneroch a potrebujete ich importovať postupujte nasledovne:

  1. Otvorte si evidenciu Partneri -> Viac -> Import z excelu.
  2. Kliknite na ikonku Import a stiahnite si náš vzorový súbor vo formáte xlsx.
  3. Otvorte si vzorový súbor a pridajte nové stĺpce s názvom voliteľných polí. Názov voliteľných polí v Exceli musí byť totožný s názvom voliteľných polí vo FLOWii. Názvy je potrebné umiestniť do prvých voľných stĺpcov vo vzorovom súbore.

Krok č. 1

Ako importovať údaje do FLOWii


Krok č. 2

Postup ako importovať dáta do FLOWii


Krok č. 3

Názov voliteľných polí v Exceli musí byť totožný s názvom voliteľných polí vo FLOWii. V tomto prípade sa jedná o voliteľné polia v partneroch s názvom Dátum narodenia a Identifikačné číslo. Názvy je potrebné umiestniť do prvých voľných stĺpcov vo vzorovom súbore. Zároveň je potrebné vyplniť dáta, ktoré sa majú do voliteľných polí importovať.

Pozor: Pri vlastných poliach typu "hodnota (áno/nie)" je potrebné do bunky zapísať údaj true/false. Pri hodnote áno = true, nie = false.

Ako importovať partnerov s voliteľnými poliami

Akonáhle máte vyplnený súbor v Exceli, môžete prejsť na samotný import dát do FLOWii. V prípade potreby sa neváhajte obrátiť na našu zákaznícku podporu.