Hromadné emaily

Hromadný emailing umožňuje osloviť zákazníkov jednoducho, cielene a efektívne.

Vytvorenie emailu

Ako odošlete hromadný email?


Na vytvorenie personalizovaného hromadného emailu slúžia parametre. Na miesto, kde je potrebné doplniť meno, priezvisko či názov firmy vlož parameter. Pri odoslaní FLOWii zamení parametre za konkrétne hodnoty.

Pred samotným vytvorením hromadného emailu odporúčame, aby ste si do FLOWii naimportovali partnerov, postup nájdete tu - import partnerov.

Ako vložiť parametre pred odoslaním newsletteru


Záložka Komu odoslať

Po vytvorení emailu je potrebné vyplniť partnerov alebo osoby, ktorým chcete email poslať. Môžete sa rozhodnúť 2 spôsobmi:

  1. Email pošlete všetkým partnerom.
  2. Špecifikujete partnerov, ktorým chcete email poslať – podľa typu, menoviek, ...

Email môžete odoslať všetkým kontaktným osobám partnera (napr. zamestnancom partnera), alebo len hlavnej kontaktnej osobe (napr. riaditeľovi).

Email marketing - ako nastaviť newsletter


Záložka Kedy odoslať

Termín, kedy chcete odoslať email ponúka na výber 3 možnosti.

  1. Neodoslať – email ste si pripravili, uložili a neskôr ho odošlete.
  2. Odoslať ho ihneď.
  3. Odoslať ho neskôr – naplánujete si termín, kedy chcete email odoslať.

Ako načasovať odoslanie hromadného emailu