Hromadné emaily

Hromadný emailing umožňuje osloviť zákazníkov jednoducho, cielene a efektívne.

Prehľady

Ako si pozriete výsledky vašich emailových aktivít?


FLOWii hromadný emailing umožňuje po odoslaní emailu sledovať jeho aktivity. Stačí kliknúť na odoslaný email a zobrazia sa vám štatistiky.


Karta Štatistiky

Obsahuje prehľad informácií o tom, čo sa dialo s emailom po odoslaní.

Nedoručené - email nebol doručený z dôvodu nesprávnej/neexistujúcej emailovej adresy.

Odhlásené - email bol doručený a adresát klikol na link pre odhlásenie (ďalšie hromadné emaily mu už nebudú odoslané).
Po kliknutí na niektorí z číselných údajov sa zobrazí konkrétny zoznam emailov zákazníkov.

Ako zistím úspešnosť marketingovej kampane - newsletter


Záložka Komu odoslané

Obsahuje konkrétne zoznamy adresátov, ktorým bol email odoslaný podľa ich aktivity.

Ako zistím, kto si email prečítal a komu nebol doručený


Záložka Kliknutia na odkazy

V prípade, ak email obsahuje viacero linkov, je možné porovnať ich úspešnosť a zistiť, kto zo príjemcov klikol na konkrétny link.