Firma

Ako vyplniť firemné údaje?


Firemné údaje je potrebné vyplniť pre účely fakturácie kliknutím na ikonku ozubeného koliečka -> Nastavenia -> Firma -> Základné údaje. Tieto údaje sa automaticky zobrazia v dokladoch (faktúry, cenové ponuky, dodacie listy, ...) a v zákazkách.

Vyplňte:

  • obchodné meno,
  • sídlo firmy,
  • IČO,
  • DIČ,
  • IČ DPH v prípade, ak ste platiteľ DPH,
  • bankové účty,
  • obchodný register,
  • logo firmy, pečiatku s podpisom.


Ako pridať vašu ďalšiu dodávateľskú firmu?

FLOWii umožňuje v jednom používateľskom účte evidovať viacero vašich dodávateľských firiem. Postačuje kliknúť na tlačidlo + Pridať firmu, kďe vyplníte základné firemné údaje, rovnako ako keď ste pridávali vašu prvú dodávateľskú firmu.

Krok č. 1


Krok č. 2

Informácie o ďalšej dodávateľskej firme uložte kliknutím na tlačidlo Uložiť zmeny.


Krok č. 3

Informácie o vašich dodávateľských firmách môžete kedykoľvek upraviť. Postačuje si vybrať konkrétnu dodávateľskú firmu zo zoznamu a zmeniť požadované údaje.