Fakturačné údaje

Ako nastaviť fakturačné údaje?


Faktúry, výzvy k platbám a potvrdenia o úhrade faktúr za používanie aplikácie FLOWii vám budú vystavené na firmu, ktorú máte uvedenú v sekcii Licencia -> Fakturačné údaje.

Správy ohľadne licencií a fakturácie vám FLOWii bude zasielať na vami určenú emailovú adresu. Emailových adries môžete uviesť viac, je ich ale potrebné oddeliť bodkočiarkou.

Krok č. 1

Fakturačné údaje


Krok č. 2

Ako nastaviť emailovú adresu na prijímanie faktúr za služby FLOWii