Ako importovať skladové položky?

Pred samotným začiatkom používania skladu odporúčame vytvoriť alebo importovať skladové položky (tovary). Nový tovar môžete pridať manuálne po jednom, alebo hromadne (ak máte tovarov viac) pomocou importu z excelu.

Prejdite v hornom menu na „Fakturácia“ – „Tovary a služby“ – „Viac“ – „Import z excelu“. Stiahnite si náš súbor a vyplňte jednotlivé stĺpce. Následne vyplnený súbor v exceli naimportujte do FLOWii.

TIP pre Vás: Pred importom tovarov si aktivujte všetky potrebné stĺpce a zoraďte si ich podľa toho ako Vám to najviac vyhovuje. Získate tak lepší prehľad o Vašich tovaroch a službách.