Prispôsobenie menu

Ako prispôsobiť hlavné menu?


FLOWii si môžete prispôsobiť svojim potrebám a to tak, že riešenie, ktoré nepoužívate si jednoducho skryjete. Nebude sa vám zobrazovať v hlavnom menu. Prispôsobenie hlavného menu môže vykonať len administrátor.

Hlavné menu si môžete prispôsobiť cez Nastavenia a následne prostredníctvom voľby FLOWii riešenia. Červenou hviezdičkou máte označené tie riešenia, ktoré nemáte zakúpené, ale aj napriek tomu ich môžete používať až do chvíle, kým nepridáte viac ako 50 záznamov. V prípade, že sa vám riešenia zapáčia, môžete si ich zakúpiť cez Nastavenia – Licencia.