Hromadné zmeny

Ako vybrať záznamy a ako vykonať hromadné zmeny?


Výber záznamov, s ktorými potrebujete pracovať je možné vykonať označením prázdneho štvorčeka, ktorý tvorí prvý stĺpec tabuľky údajov. Záznamy je možné vyberať jednotlivo, alebo hromadne cez štvorček v záhlaví stĺpca.