Číslovanie

Ako funguje číslovanie záznamov a ako nastaviť vlastný formát číslovania?


V evidencii Zákazky, Obchodné prípady, Sklad a Fakturácia sa pridávané záznamy číslujú. Pre každú evidenciu si môžete číslovanie nastaviť podľa vlastných potrieb. FLOWii vám pri prvom pridávanom zázname zobrazí prednastavené číslo. Následne je možné ho zmeniť. Kliknutím na ikonku ozubeného koliečka alebo šípky sa zobrazí formát čísla pre danú evidenciu. V prípade, ak si zvolíte Automatické číslovanie – FLOWii k novému záznamu navrhne nasledujúce číslo z predchádzajúcej položky. Navrhnuté číslo môžete upraviť.

Príklad: Predstavme si, že idete pridať prvú faktúru do FLOWii, ktorá bude mať automaticky číslo 2020001. Ďalšia faktúra by mala mať číslo 2020002. Ak vám tento formát nevyhovuje, môžete si manuálne zadať formát FA201301. Upravili ste teda formát, aký FLOWii bude rešpektovať. Ďalšia faktúra bude mať číslo FA201302. Fakturácia umožňuje komplexné nastavenie vlastných číselných radov ku každému typu dokladu. Navyše ak máte vo FLOWii viac vlastných dodávateľských firiem, tak ku každej z nich si môžete nastaviť vlastné číselné rady.

Preddefinované formáty obsahujú znaky R,M,C:
Symbol C predstavuje číslo – to znamená, že CCCC znamená 4 ciferné číslo.
Symbol R predstavuje rok – takže RRRR zobrazí napr. rok 2015. Tento údaj sa bude dynamicky napĺňať v závislosti od roku v ktorom napr. pridávaš doklad.
Symbol M prestavuje mesiac – takže MM zobrazí napr. pre január číslo 01.

Príklad: Ak si nepotrebujete nadefinovať vlastné číslovanie, ale vyhovuje vám niektorý z preddefinovaných formátov, môžete si zvoliť tento. Takže napr. ak si pri faktúrach zvolíte formát RRMMCCCC – tak pri faktúre, ktorú vystavujete ako prvú v januári 2020 bude jej číslo 20010001.