Účty a splatnosť

Ako pracovať s kartou Účty a splatnosť


Zadajte bankové účty partnera. Pre každého partnera môžete evidovať dva účty.

obrázok

Partnerovi môžete zadať individuálnu splatnosť faktúr v dňoch. Pri vyhotovovaní predfaktúry, prípadne faktúry sa automaticky táto splatnosť nastaví. Štandardne je nastavená splatnosť 14 dní.

obrázok

Fixný variabilný symbol využijete najmä vtedy, ak partnerovi fakturujete pravidelne a na faktúrach ostáva variabilný symbol nemenný. Napríklad ak sa jedná o platby nájomného, splátkový kalendár a pod.