Partneri

Aby sa vám v aplikácii pracovalo čo najlepšie, je potrebné pri vytvorení partnera zadávať čo najviac informácií.

Účty a splatnosť

Ako pracovať so záložkou Účty a splatnosť


Zadajte bankové účty partnera. Pre každého partnera môžete evidovať dva účty.

Partnerovi môžete zadať individuálnu splatnosť faktúr v dňoch. Pri vyhotovovaní faktúry sa automaticky doplní splatnosť z nastavenia v partnerovi. Štandardne je nastavená splatnosť 14 dní, ktorú si môžete zmeniť.

Fixný variabilný symbol využijete najmä vtedy, ak partnerovi fakturujete pravidelne a na faktúrach ostáva variabilný symbol nemenný. Napríklad ak sa jedná o platby nájomného, splátkový kalendár a pod.

Ako vyplniť účty a splatnosť vo FLOWii