Import dát

V evidencii Partneri, Úlohy, Udalosti, Financie a Fakturácia je možné importovať vaše existujúce dáta.

Import

Import Partnerov vrátane dát do vytvorených vlastných polí


FLOWii poskytuje aj možnosť importu dát do vami vytvorených voliteľných polí. V prípade, že ste si vytvorili vlastné voliteľné polia v partneroch a potrebujete importovať ich importovať, postupujte nasledovne:

  1. Otvorte si evidenciu Partneri – Viac – Import z excelu.
  2. Kliknite na ikonku Import a stiahnite si náš vzorový súbor vo formáte xlsx.
  3. Otvorte si vzorový súbor a pridajte nové stĺpce s názvom voliteľných polí. Názov voliteľných polí musí byť rovnaký ako vo FLOWii. Názvy je potrebné umiestniť do prvých voľných stĺpcov vo vzorovom súbore.