Import dát

V evidencii Partneri, Úlohy, Udalosti, Financie a Fakturácia je možné importovať vaše existujúce dáta.

Export

Ako exportovať dáta z FLOWii?


Samozrejmosťou je aj export dát z FLOWii. V každej evidencii nájdete ikonku Export do PDF/Excel. V evidencii fakturácia je možné faktúry exportovať nielen do PDF a Excelu, ale aj do účtovných programov OMEGA a POHODA.