Zákazka

Ako založiť zákazku z obchodného prípadu?


Ak ukončíte obchodný prípad úspechom je možné z neho založiť zákazku a kontrolovať jej priebeh.

Zákazka, ktorú vytvoríte z Obchodného prípadu ma predvyplnené údaje, ktoré preberie z Obchodného prípadu.

obrázok

TIP: Pri založení zákazky z obchodného prípadu môžete využiť vzorové zákazky.