Zákazky

Vytvor si typ a podtyp zákaziek a získaj lepší prehľad.

PRÍKLAD: Si majiteľom nábytkárskej firmy a každý deň pridávaš do FLOWii nové zákazky. Zákazky si vieš zaradiť do typu a podtypu. Typ zákazky môže byť napríklad „Slovenská republika, Česká republika“ a podtyp „Kuchynská linka, Nábytok do obývačky, Sedacie súpravy“. Poctivou evidenciou typov a podtypov získaš nielen lepší prehľad o počte zákaziek, ale aj podrobnejšie prehľady o tvojich príjmoch a výdavkoch.

Stavy zákaziek Ti poskytujú lepší prehľad o tom, v akom stave sa konkrétna zákazka nachádza. Je zákazka dokončená, pripravená na odovzdanie klientovi alebo je zrušená? Vďaka FLOWii to zistíš ihneď!

Vzorové zákazky slúžia na situácie, v ktorých sa opakuje Harmonogram úloh alebo Produkty. Nie je potrebné zakaždým vytvárať daný postup nanovo, ale stačí vytvoriť vzorovú zákazku a ostatné rovnaké zákazky si už vytváraš z nej.