Úlohy

Pred samotnou prácou s úlohami je vhodné definovať kategórie a podkategórie úloh. Je to z dôvodu, aby si mal väčší prehľad v samotných úlohách.

Príklad: Predstavme si, že máš firmu, ktorá vyrába nejaké výrobky. Každé z tvojich oddelení (nákup, predaj, výroba…) má svoje úlohy, ktoré musí dodržať. Všetky úlohy, ktoré má vykonať oddelenie nákupu môžeš priradiť do tebou vytvorenej kategórie „Nákup“ a podkategórie napríklad „Tovar“.

Kategórie a podkategórie je možné prideliť k akéjkoľvek úlohe. Vo FLOWii je možné pomocou kategórií aj filtrovať a ty sa tak rýchlo dostaneš k úlohám, ktoré su napríklad pridelené do kategórie „Nákup“. Vieš si tak presne pozrieť čo, kedy, kto nakúpil a v akom stave je táto úloha.

Činnosti na úlohe sú „práce“, ktoré je nutné pri konkrétnej úlohe vykonať. V aplikácii sú preddefinované činnosti Realizácia a Kontrola.

V prípade, ak potrebuješ iné typy činností pridaj si ich do základných nastavení (Môj profil) v sekcii Úlohy – Činnosti.

  1. Zvoľ si + Nová činnosť
  2. Zadaj názov novej činnosti

Môžeš si nastaviť aj činnosti, ktoré majú kontrolný charakter. V takomto prípade si označ políčko „Kontrolná činnosť“.  Takéto kontrolné činnosti sa však pridávajú len do úloh, v ktorých definuješ viacero činností za sebou. Pri zadávaní takejto činnosti do úlohy je potrebné vždy doplniť aj ktorú z predchádzajúcich činnosti má kontrolovať.