Udalosti

Akúkoľvek komunikáciu, či už písomnú alebo ústnu so zákazníkom, resp. partnerom je dobré mať zosumarizovanú. Umožňuje ti poznať, pochopiť a predvídať potreby zákazníka.

Na tento účel slúži evidencia Udalosti, v ktorej si môžeš zhromažďovať a spracovávať komunikáciu s dodávateľmi či odberateľmi.

Kritérium pomocou ktorého môžeš členiť udalosti je Kategória udalostí. Tu sú preddefinované: oslovenie nového zákazníka, reklamácia a záujem. Rovnako ako typy je možné doplniť si do nastavení ďalšie kategórie.

Pri pridávaní novej udalosti sa dá rozlišovať typ udalosti. Preddefinované typy sú: email, list, osobný kontakt, telefonát. V prípade, ak si chceš doplniť nové  typy udalostí, môžeš tak urobiť cez základné nastavenia v sekcii Udalosti –> Typy udalostí.