Číselníky

Do číselníkov si zadaj údaje, s ktorými budeš často pracovať a využiješ ich pri práci v ďalších aplikáciách.

  • Meny – okrem preddefinovaných mien je možné doplniť do číselníka meny, ktoré budeš v budúcnosti často používať.
  • Merné jednotky – doplň si merné jednotky podľa tvojej potreby. Urýchliš si prácu pri zadávaní nových tovarov a služieb do Cenníka.
  • Konštantné symboly – pridanie najčastejšie používaných konštantných symbolov Ti urýchli prácu pri zadávaní faktúry, v ktorej spôsob úhrady je typu prevodný príkaz.