Prístupové práva

Po založení firmy je ten, čo ju založil, jediným používateľom. Tento používateľ má automatický práva ako Administrátor (plný prístup).

Administrátor môže vytvoriť profily. Rozumie sa nimi nastavenie prístupových práv, ktoré môže používať celá skupina používateľov.

Príklad: Vo firme máte viacero obchodných zástupcov, ktorým chcete prideliť právo len na vstup do aplikácie obchodné prípady a fakturácia. Najjednoduchšie je vytvoriť si profil napr. obchodník a tento prideliť všetkým používateľom, ktorí majú vytvárať faktúry a pracovať s obchodnými prípadmi. Inak by ste museli nastavovať prístupové práva zvlášť u každého používateľa, čo je veľmi nepraktické vhľadom k tomu, že všetci majú mať práva nastavené rovnako.