Obchodné prípady

80% obchodov sa uzatvára až po piatom kontakte zákazníka. Ak chce obchodník dotiahnuť svoje rozpracované obchody do úspešného konca, potrebuje mať o nich prehľad a aktuálne informácie. S obchodnými prípadmi má svoju prácu pod kontrolou, menej vecí drží v hlave,  nezabúda a vie rýchlo a adekvátne reagovať na požiadavky zákazníka.

Obchodný prípad začína, keď naviažeš prvý kontakt s partnerom, ktorý má záujem obchodovať – vzniká obchodná príležitosť – a končí, keď je obchod dohodnutý – vzniká zákazka. Zdroje kontaktov v obchodných prípadoch je vhodné nastaviť ešte pred samotnou prácou s obchodnými prípadmi. 

TIP: Nastavením zdrojov kontaktov sa Ti bude v budúcnosti lepšie sledovať, ktoré zdroje kontaktov sú pre teba najrentabilnejšie a prinášajú Ti najväčší zisk. Sú to výstavy, newsletter alebo reklama? Toto všetko dokážeš zistiť vďaka prehľadom vo FLOWii. 

Stav obchodného prípadu Ti dáva vždy prehľad o tom, v akej fáze sa tento obchod nachádza.

Dôvody neúspechov obchodných prípadov odporúčame taktiež vopred nastaviť a následne aj evidovať. Prečo si zákazník nevybral práve Vašu firmu? Je to kvôli vysokej cene, nekvalitnému produktu, alebo z iného dôvodu? Pomocou FLOWii to zistíte a svoje služby alebo produkty môžete zlepšovať.