E-mailing

eMailnig umožňuje osloviť svojich zákazníkov jednoducho, cielene a efektívne. Ak využívaš hromadný eMailing pravidelne, je vhodné si nastaviť kategórie emailov.

Pri odosielaní emailov z FLOWii je potrebné, aby si si nastavil zoznam všetkých emailových adries, z ktorých plánuješ emaily rozosielať.