Firma

FirmaZákladné údaje  – obsahuje všetky údaje o tvojej firme, ktoré sa následne zobrazujú na viacerých miestach: napr. pri vystavovaní faktúr.

  • Vyplň všetky potrebné údaje: obchodné meno (názov tvojej firmy), sídlo firmy, identifikačné údaje ako je IČO, DIČ, IČ DPH (ak si platiteľom DPH).
  • Na záložke Obchodný register zadaj register, ktorý Ti pridelil oprávnenie na podnikateľskú činnosť.

Na druhej záložke je možné pridávať alebo meniť logo firmy, alebo pečiatku s podpisom, ktoré sa bude zobrazovať na dokladoch (cenové ponuky, faktúry, objednávky, …)

  • V pravom hornom rohu cez šípku zvoľ voľbu „Nastaviť logo“ si môžeš nastaviť vlastné firemné logo a firemnú pečiatku.
  • Obrázok môžeš zmeniť alebo vymazať cez tú istú šípku v prvom hornom rohu.

Firma – Funkcie – zadaj si všetky funkcie, alebo pracovné pozície, ktoré následne môžeš priraďovať zamestnancom.

Firma – Bankové účty  – obsahuje zoznam všetkých firemných bankových účtov, ktoré potrebuješ používať. Z tohto zoznamu bude možné vyberať účty pri vystavovaní faktúr.

Záloha dát – Ti prináša možnosť si kedykoľvek zálohovať dáta uložené vo FLOWii. Všetky dáta (udalosti, úlohy, dochádzka, doklady, zákazky, …) uložené vo FLOWii Ti v priebehu niekoľkých minút FLOWii exportuje do prehľadného excelu.