Strediská

Má vaša firma viacero pobočiek, alebo je rozdelená na oddelenia podľa organizačnej štruktúry?

Ako nastaviť strediská a na čo slúžia


Má vaša firma viacero pobočiek (Praha, Bratislava, Budapešť, ...), alebo je rozdelená na oddelenia (výrobné, účtovné, nákupné, ...) podľa organizačnej štruktúry?

Vytvorte si strediská, s ktorými potrebujete vo FLOWii pracovať a následne si môžete k vytvoreným strediskám priraďovať úlohy, dokladyfinancie. Prostredníctvom stredísk je možné filtrovať záznamy, nastaviť používateľské oprávnenia a taktiež vytvárať export záznamov – napríklad prehľad odpracovaných hodín zamestnancov z konkrétneho strediska.

Strediská majú hierarchickú štruktúru, takže si môžete definovať hlavné strediská a následne podstrediská.

  1. Vytvorte si nové stredisko cez Firma -> Strediská -> Nové stredisko.
  2. Označte políčko Stredisko vnoriť do: (ak potrebujete vytvoriť podstredisko). Vyberte členov tímu na karte Zamestnanci na stredisku.
  3. Zvoľte si:
  • či všetci zamestnanci budú mať plný prístup k stredisku,
  • alebo si chcete individuálne nastaviť práva pre jednotlivých zamestnancov.

V prípade, ak si nastavíte obmedzené práva na strediská pre vybratých zamestnancov, nebudú môcť vidieť (prípadne editovať) záznamy pridelené k týmto strediskám v nasledujúcich evidenciách:


Krok č. 1

Nové stredisko vytvoríte kliknutím na Firma -> Strediská

Strediská vo FLOWii


Krok č. 2

Následne kliknite na + Nové stredisko -> vyplňte názov, popis. Ak sa jedná o podstredisko, je potrebné aby ste vytvárané stredisko zaradili pod iné stredisko.

Ako vytvoriť stredisko vo FLOWii


Krok č. 3

V poslednom kroku vyberte zamestnancov, ktorí budú zaradení na stredisko.

Ako zaradiť zamestnancov na stredisko, pobočku vo FLOWii