Nočná práca

Ako nastaviť nočnú prácu v dochádzke?


Máte zamestnancov, ktorí pracujú v noci? Nastavenie nočnej práce nájdete priamo v nastaveniach dochádzky.

Kliknite na ozubené koliesko v hornom menu -> Nastavenia -> Dochádzka -> Nočná práca -> + Nové nastavenie nočnej práce.

Odpracované hodiny počas nočnej práce nájdete v exporte dochádzky do Excelu -> Denný rozpis.