Aktivácia prístupu

Ako aktivovať prístup používateľa do FLOWii


Prístup do FLOWii môže aktivovať jedine Administrátor. Kliknite na Tím – Používatelia, kde si otvoríte konkrétneho používateľa, ktorému chcete aktivovať prístup a následne sa prekliknete na kartu Prihlásenie.

  1. Prihlasovací email sa automaticky prednastaví podľa kontaktného emailu z karty Osobné. V prípade, ak používateľ chce používať iný prihlasovací email, môže ho Administrátor zmeniť.
  2. Nastavte používateľovi profil, ktorý ste si zadefinovali v NastaveniachProfily. V prípade, ak nechcete vybrať profil pre používateľa, nechajte zvolený profil (Nepridelený). V takomto prípade bude mať používateľ plné práva do všetkých evidencií, okrem DochádzkyPoužívateľov. V týchto dvoch evidenciách bude mať prístup len na čítanie a samozrejme môže editovať svoje údaje.
  3. V prípade, ak nechcete aby používateľ vstupoval do FLOWii, označte políčko „Prihlásenie do FLOWii dočasne zakázať“. Aby sa mohol používateľ prihlasovať do FLOWii, musí mať zadefinované prihlasovacie meno a nesmie mať označené políčko „Prihlásenie do FLOWii dočasne zakázať“. Po uložení zamestnanca prostredníctvom tlačidla OK, sa vám zobrazí informácia o tom, že na email zamestnanca boli zaslané prihlasovacie údaje.
  4. V prípade, ak máte aktivovaný dochádzkový terminál, či už vo FLOWii alebo na tablete, môžete si zvoliť či daný používateľ bude používať oba terminály, alebo len jeden z nich. Prípadne mu môžete v tejto časti zmeniť PIN kód.