Export

Ako exportovať doklady do účtovných softvérov?


Export do ekonomického softvéru OMEGA

FLOWii do programu Omega exportuje preddavkové faktúry, faktúry a partnerov v exportovaných dokumentoch.

Vyfiltrujte faktúry, ktoré chcete exportovať a stlačte viac – Export do program OMEGA.

Číslo syntetického a analytického účtu vám povie vaša účtovníčka (Pre jednotlivé firmy môže byť odlišný podľa toho či ponúka tovary, služby, …).

Po kliku na „Vytvoriť export“ sa vytvorí textový súbor s názvom omega_export.txt.
Ten je potrebné poslať účtovníčke, ktorá si ho importuje do programu Omega.


Export do ekonomického softvéru POHODA

FLOWii do programu POHODA exportuje preddavkové faktúry, faktúry a partnerov v exportovaných dokumentoch.

Vyfiltrujte faktúry, ktoré chcete exportovať a stlačte viac – Export do program Pohoda.