Vytvorenie dokladu

Ako vytvoriť doklad?


V evidencií fakturácia vystavíte doklad (napr. faktúru) nasledovne:

Objednávka je vyplnená, pokiaľ bola faktúra vystavená z objednávky – zobrazí sa číslo objednávky.
Pečiatka firmy a podpis sa zobrazí vedľa vystavovateľa pri tlačení dokumentu. Logo firmy sa zobrazí v ľavej hornej časti pri tlačení dokumentu.

Ako pridať naraz viac položiek na doklad?
Položky do dokladov môžete pridávať jednotlivo alebo hromadne.

  1. Pridajte + Nový doklad – Pridať položku – Hľadaj.
  2. Vyberte si parametre vyhľadávania a ľavej časti vyhľadávača a zvoľte položky. Potvrďte výber. Položky sa vám následne zobrazia na doklade.

V prípade, ak pracujete s obchodnými prípadmi a zákazkami, tak pri výbere položiek na karte Produkty funguje tento postup rovnako.