Dochádzka

Dochádzku zamestnancov môžeš evidovať vo FLOWii rôznymi spôsobmi. Pred samotným používaním dochádzkového termínálu je dobré, aby si si nastavil, akým spôsobom ju budeš evidovať. Môžeš si vybrať:

  • Terminál vo FLOWii – zamestnanci si evidujú dochádzku priamo vo FLOWii cez internetový prehliadač.
  • Terminál v tablete – zamestnanci si evidujú dochádzku prostredníctvom dochádzkového terminálu v tablete. Každý zamestnanec obdrží vlastný PIN kód pomocou ktorého sa bude prihlasovať do dochádzkového terminálu v tablete.

Sviatky a nepracovné dni su nastavené automaticky. Môžeš si ich zmeniť alebo doplniť.