Dochádzka

Vy ako majiteľ firmy, alebo nadriadený pracovník máte vždy online prehľad o dochádzke zamestnancov.

Import a export