Efektívne riadenie firmy si vyžaduje skúsenosti, zručnosti a obchodný talent. To však nie je všetko. Ak chce napredovať, potrebuje aj rozumné a strategické riadenie procesov a plánovanie podnikových zdrojov. Aj preto dnes mnohé firmy investujú do ERP systému, pričom návratnosť takejto investície môže byť niekoľkonásobná. Pozrime sa, ako z ERP môže profitovať firma.

Podľa správy z roku 2020 o ERP systémoch, ktorú pripravila Panorama Consulting Group, firmy a organizácie, ktoré inovujú a nahrádzajú staršie technológie, dosahujú obchodné výhody. Ale iba vtedy, ak sa riadia pokynmi v oblasti organizačných zmien. Zo správy tiež vyplýva, že z opýtaných firiem až 93% zhodnotilo zavedenie ERP softvéru do svojho podnikania ako úspešný a dobrý krok.

Ako meriate úspech vo firme?

Pre meranie úspechu niektorých firiem je dôležité, či sa projekt zrealizoval v plánovanom čase a s konkrétnym rozpočtom a či sa v rámci neho využíval ERP systém.

Mnoho spoločností myslí na návrat investície až dodatočne. Firmám sa však vždy odporúča, aby vopred definovali a kvantifikovali, ako budú merať svoj úspech.

Môže byť úspechom zníženie nákladov na zásoby alebo na vnútornú réžiu? Ak áno, o koľko? Alebo chcete dosiahnuť materiálne zlepšenie služieb zákazníkov a ich spokojnosť? Vždy je dôležité, aby ste definovali kľúčové identifikátory výkonu a komunikovali ich všetkým stakeholderom.

ERP systém už dávno vedie v oblasti softvérových riešení pre biznis a mnohé firmy si ho pochvaľujú. Zaujíma vás, akým spôsobom softvér pracuje a aké benefity firmám ponúka?

Plánujte podnikové zdroje

ERP je skratka pre plánovanie podnikových zdrojov. Je to program, ktorý spája všetky dôležité podnikové operácie do jedného systému vrátane účtovníctva, ľudských zdrojov, riadenia zásob či nákupu. Systém plánovania zdrojov vo vašej firme vám umožňuje plánovať, vytvárať rozpočty, predpovedať a presne podávať správy o finančnom zdraví a postupoch. Okrem toho pomáha zlepšiť výkonnosť vašich zamestnancov a efektívne riadiť dôležité projekty.

ERP pozostáva z výkonných a strategických nástrojov na riadenie obchodných procesov. Každá firma je síce iná, ale všetky čelia jednej spoločnej výzve. Aby si v podnikateľskom prostredí udržali konkurencieschopnosť, potrebujú spoľahlivý a efektívny spôsob ukladania dát a prístupu k nim. ERP softvér tak integruje všetky aspekty firmy do jedného komplexného informačného systému, ku ktorému majú prístup zamestnanci v rámci celej organizácie.

Otestujte si svoj ERP systém

Ak ste ešte s ERP systémom nepracovali, môžete si ho otestovať aj prostredníctvom FLOWii softvéru.  Je prispôsobený potrebám živnostníkov, malých i stredných firiem. Obsahuje funkcionality, ktoré sú intuitívne a ktorým porozumie každý skúsený manažér, ale aj bežní zamestnanci. Napokon, mnohí ho už dnes vo firmách na Slovensku či v Českej republike s obľubou využívajú.

Nájdete v ňom viacero riešení, ktoré fungujú samostatne a zároveň navzájom spolupracujú. Základom je neobmedzená databáza na evidenciu partnerov, aktivít a komunikácie. Všetky ostatné nástroje si môžete vyskladať presne podľa vlastných firemných potrieb, čím neplatíte za funkcie, ktoré nepoužívate. Či sa už chystáte poslať e-mail, vystaviť faktúru alebo skontrolovať plán stretnutí, vďaka prepojeniu jednotlivých CRM funkcií a ERP funkcií môžete mať všetko na jednom mieste.

Systém ERP zoskupuje do jednej platformy aj tieto funkcie:

 • manažment ľudských zdrojov
 • skladové hospodárstvo
 • vzťahy so zákazníkmi
 • účtovníctvo a finančný manažment
 • elektronický obchod
 • zásobovanie a distribúcia
 • marketingové aktivity

Aké sú výhody využívania ERP systému?

 • Zvýšte produktivitu vo firme

Vďaka ERP softvéru môžete ušetriť čas automatizáciou časovo náročných úloh. Vyhnete sa tak zbytočným chybám v účtovníctve a získate prístup k relevantným a aktualizovaným údajom v reálnom čase. ERP pomáha zamestnancom lepšie sa koncentrovať na základné úlohy a zároveň držať krok s pracovným tempom.

Plánovanie podnikových zdrojov výrazne znižuje nadbytočnú administratívu a potrebu manuálneho zadávania údajov. Znižuje sa tým chybovosť zamestnancov, ktorá by mohla narušiť plynulosť výroby. Navyše nemusíte prevádzať dáta uložené na papieri do digitálneho formátu, čo umožňuje nasmerovať vaše firemné ľudské zdroje inam.

 • Majte presné a dostupné dáta

Medzi dôležité výhody, ktoré ovplyvňujú plánovanie firemných zdrojov, patria najmä dostupnosť dát a ich presnosť. Pokročilé ERP systémy dnes umožňujú efektívny a centralizovaný zber informácií, ich uchovávanie a spracovanie tak, aby slúžili vašej firme. Či už ide o proces výroby, predaj, zásobovanie alebo dôležité dáta o zákazníkoch.

Vďaka ERP môžete mať vo firme efektívne nastavené procesy, prostredníctvom ktorých profituje celá firma. Aj vďaka tomu majú vaši zamestnanci viac času na sústredenie sa na strategické úlohy a efektívnejší manažment, ktorí prináša svoje výsledky aj vo forme ziskov.

 • Znižujte náklady

Počiatočné náklady na ERP systém sa v porovnaní s inými riešeniami môžu zdať pre firmu vysoké, ale návratnosť investície je nenahraditeľná. ERP znižuje celkové náklady na licencie, ako aj náklady na údržbu IT. Po jeho zavedení firma môže používať jeden centralizovaný softvér namiesto míňania zdrojov na viacero systémov, ktoré si neraz vyžadujú špecializovaných zamestnancov, rozvinutú infraštruktúru a rôzne podporné tímy. Znížite tým aj náklady na školenia, keďže zamestnanci sa musia naučiť prácu iba v jednom systéme na rozdiel od niekoľkých menších aplikácií.

Riešenia plánovania zdrojov výrazne urýchľujú obchodné operácie, ktoré zahŕňajú rôzne požiadavky na informácie a schvaľovacie procesy ako pri logistike či riadení zásob a pod.

 • Vylepšujte služby pre zákazníkov

Ďalšou praktickou výhodou moderného systému je optimalizácia riadenia vzťahov so zákazníkmi. Centralizované úložisko dát zhromažďuje všetky potrebné informácie o predaji a vašich klientoch, čo uľahčuje manažérom predaja a pracovníkom zákazníckej podpory lepšiu a osobnejšiu komunikáciu so zákazníkmi a vašimi partnermi. Vďaka CRM systému si napríklad môžete budovať unikátnu databázu zákazníkov.

K ďalším výhodám patrí aj rýchlejší prístup k histórii zákazníkov so zvýšenou presnosťou. Tým, že poznáte svojich súčasných a potenciálnych zákazníkov a viete, ako s nimi komunikovať, budú vašej značke lojálnejší. Okrem toho lepšia správa objednávok a zásob vedie k ich včasnému dodaniu k cieľovej skupine, čo tiež vylepšuje skúsenosť vašich klientov a obchodných partnerov s nákupom.

Lucia Baníková