0948 411 307
Napísal Patrik Škulavík
2.1.2017

Januárové novinky vo FLOWii

V prvom rade by sme veľmi radi zaželali všetkým zákazníkom FLOWii šťastný nový rok. Nech vás sprevádza pevné zdravie, pohoda a pracovné úspechy!  

Práve vy nás motivujete sa neustále zlepšovať a zároveň inovovať FLOWii. Za to vám všetkým zo srdca ďakujeme.

Ná záver roka 2016 sme zverejnili aktualizáciu a nové funkcionality môžete využívať už dnes. Novinky sú nasledovné:

Evidencia fyzických osôb ako klientov + hlavná kontaktná osoba partnera hneď na prvej karte

Ak medzi vašich zákazníkov nepatria len firmy, ale aj fyzické osoby, tak vás aktuálna novinka poteší. Vo FLOWii môžete evidovať a zároveň vytvárať databázu fyzických osôb ako klientov. Zároveň sme zjednodušili pridávanie hlavnej kontaktnej osoby k partnerovi. Samozrejmosťou je aj vytváranie dokladov, obchodných prípadov a zákaziek k fyzickým osobám. 

Evidencia fyzickej osoby

Dochádzkový terminál prístupný aj offline

Využívate dochádzkový terminál FLOWii? Už sa nemusíte báť slabého signálu, alebo úplného výpadku internetového pripojenia, ktorý môže mať za následok nutnosť dodatočného zapisovania informácii o dochádzke zamestnancov. Dochádzkový terminál funguje už aj offline. Pre využitie offline dochádzkového terminálu je potrebné si najprv vymazať aplikáciu a následne nainštalovať najnovšiu verziu aplikácie dochádzkového terminálu.

Zobrazenie Obchodného prípadu a Zákazky priamo v zozname úloh na nástenke

Pre lepšiu prehľadnosť sme rozšírili nástenku vo FLOWii. Na nástenke sa zobrazuje názov Obchodného prípadu a Zákazky. 

Obchodné prípady a zákazky

Stavy cenovej ponuky a prijatých objednávok

Zlepšili sme prácu s cenovými ponukami a prijatými objednávkami. K cenovým ponukám a prijatým objednávkam máte možnosť evidovať aktuálny stav: čaká na schválenie, schválená, zamietnutá. Stavy cenových ponúk a prijatých objednávok si môžete vo Fakturácii jednoducho vyfiltrovať a mať tak lepší prehľad. 

Cenové ponuky a prijaté objednávky

Zaevidovanie záväzku (plánovaného výdavku)

Pridali sme možnosť evidencie výdavku (prijatá faktúra, nájom, a pod.), ktorý ešte nie je uhradený, je teda len plánovaný. Vďaka tejto funkcii, budete mať vždy prehľad o budúcich výdavkoch a môžete efektívnejšie plánovať cashflow vášho podniku. 

Evidencia plánovaných výdavkov

Nové prístupové právo - schovanie dohodnutej ceny na zákazke

Pridali sme možnosť schovania dohodnutej ceny na zákazke. Funkciu využívajú najmä majitelia, alebo riaditelia firiem, kedy cena zákazky má byť pred zamestnancom, alebo zodpovedným pracovníkom skrytá. 

Napísal Patrik Škulavík
2.1.2017

Patrik sa vo FLOWii venuje marketingu a komunikácii so zákazníkmi. Aktívne sa zúčastňuje na školeniach užívateľov a pomáha pri implementácii softvéru FLOWii. 


Spoznajte online nástroje pre úspešné podnikanie:
Vyskúšaj ZADARMO
60 dní plná verzia