Banka

Ako prepojiť financie na zákazke s Vašou bankou?


Nastavte si automatické párovanie prijatých/odoslaných platieb z Vášho bankového účtu s prijatými/vydanými faktúrami vo FLOWii. Aktuálne je možné nastaviť prepojenie s nasledujúcimi bankami:

  • Tatra banka, a.s.
  • Československá obchodná banka, a.s. (ČSOB)
  • Všeobecná úverová banka, a.s. (VÚB)
  • FIO banka, a.s.
  • Raiffeisen banka
  • Slovenská sporiteľna, a.s.

Nemusíte sa prihlasovať do internet bankingu a pridávať úhrady k faktúre a zákazke manuálne. FLOWii spraví všetko za Vás. Navyše sa každá prijatá aj odoslaná platba z Vášho bankového účtu zobrazí automaticky aj na záložke Financie – Príjmy a výdavky. Aby Vám automatické párovanie platieb s faktúrami a zákazkami fungovalo, je potrebné mať vo FLOWii aktivované riešenie Príjmy a výdavky.

Postup

  1. Skontrolujte si nastavenia licencie. Mali by ste mať aktivované riešenie Príjmy a výdavky, Fakturácia, Riadenie zákaziek.
  2. Otvorte si Moje nastavenia v pravom hornom rohu Vášho FLOWii účtu a skopírujte adresu nachádzajúcu sa v rámčeku Osobný mailbox.
  3. Prihláste sa do internet bankingu vo Vašej banke a nastavte si zasielanie notifikácií na email, ktorý je uvedený vo FLOWii v rámčeku Osobný mailbox.

Pripravili sme pre Vás aj videonávod, ktorý nájdete na našom YouTube kanáli: Ako prepojiť FLOWii s bankou.

Po úspešnom nastavení notifikácií sa Vám každá prijatá aj vydaná platba z Vášho účtu zobrazí v module Financie – Príjmy a výdavky a rovnako aj na karte Financie v zákazke. Podmienkou je, aby Váš zákazník uviedol správny variabilný symbol dokladu, ktorý je priradený ku konkrétnej zákazke.


Krok č. 1

Skontrolujte si nastavenia licencie. Mali by ste mať aktivované riešenie Príjmy a výdavky, Fakturácia, Riadenie zákaziek.

Zobrazenie aktívnych riešení v licencii FLOWii


Krok č. 2

Otvorte si Moje nastavenia v pravom hornom rohu Vášho FLOWii účtu a skopírujte adresu nachádzajúcu sa v rámčeku Osobný mailbox.

Kde nájdem adresu osobného mailboxu vo FLOWii


Krok č. 3

Prihláste sa do internet bankingu Vašej banky a nastavte si zasielanie notifikácií na email, ktorý je uvedený vo FLOWii v rámčeku Osobný mailbox (príklad novy.pouzivatel-23034@mailbox.flowii.com).


Krok č. 4

Všetky prijaté a vydané platby, ktoré budú zrealizované z Vášho bankového účtu sa budú automaticky vytvárať vo FLOWii v evidencii Financie. Zároveň sa budú automaticky párovať k zákazkám za podmienky, že na zákazke máte evidované faktúry a Váš zákazník zadá bezchybne variabilný symbol pri úhrade faktúry.

Uvádzame príklad automatického vytvorenia príjmov vo FLOWii, ktoré sa spárovali s faktúrou a následne aj s konkrétnou zákazkou.

Zobrazenie automaticky vytvoreného príjmu v evidencii Financie

Príklad - párovanie platieb s bankou vo FLOWii

Zobrazenie automaticky vytvoreného príjmu v konkrétnej zákazke na karte Financie