Customizácia

(Slovak) Vytvorenie vlastných polí. Nastavenia stĺpcov, filtrov a farieb. Programovanie na mieru podľa vašich požiadaviek.

Zdarma vrámci predplatenej licencie