Novinky v září

Publikováno 20. September 2019

Novinky v září přináší několik vylepšení v evidenci zakázek, financích a fakturaci.

Import partnerů včetně volitelných polí

Import partnerů jsme rozšířili o možnost importu dat do Vámi vytvořených volitelných polí. V případě, že jste si vytvořili vlastní volitelná pole v partnerech a potřebujete importovat data, FLOWii Vám to díky nejnovější aktualizaci umožňuje.

Postup importu partnerů s volitelnými poli

1. Otevřete si evidenci PartneřiVíceImport z excelu.

2. Stáhněte si soubor do počítače a vyplňte údaje, které potřebujete naimportovat. V případě, že importujete data do volitelných polí bude potřeba přidat do souboru nové sloupce s názvem volitelných polí. Název volitelného pole ve sloupci musí být stejný jako je ve FLOWii.

Nový filtr v zakázkách

Nový filtr v zakázkách umožňuje rozsáhlejší možnosti filtrování zakázek podle příjmů a výdajů. Můžete si vyfiltrovat například zakázky, v nichž jsou přiděleny nebo nepřidělené příjmy a výdaje.

Postup aktivace a zobrazení filtru

Otevřete si Filtry v levé části obrazovky – Přizpůsobit filtry – označte filtr Příjem a Výdaj – potvrďte OK.

Nový filtr ve fakturaci

Nový filtr ve fakturaci umožňuje zobrazit doklady podle stavu zakázek. Potřebujete zobrazit faktury po splatnosti, které jsou přiděleny k dokončeným zakázkám? Nový filtr Vám to umožní.

Postup aktivace a zobrazení filtru

Otevřete si Filtry v levé části obrazovky – Přizpůsobit filtry – označte filtr Stav zakázky – potvrďte OK.

Přehledný sumář v zakázkách

Sumář v zakázkách jsme rozšířili o výpočet nákladů a výnosů. Zároveň jsme přidali možnost aktivace nových sloupců – náklady a výnosy.

Mobilní aplikace FLOWii rozšířena o modul Obchodní případy

Mobilní aplikaci FLOWii jsme rozšířili o modul Obchodní případy. Aktuální verze mobilní aplikace obsahuje evidenci Partnerů, Úkolů, Událostí a Obchodních případů. Mobilní aplikace je dostupná v Google play a brzy v AppStore. Aktuálně pracujeme na další aktualizaci, která bude obsahovat vylepšení v aktuálních evidencích a zároveň budou do mobilní aplikace přidány i Zakázky.

Děkujeme za Vaši důvěru 🙂

Aktuálně pracujeme na dalších vylepšeních ve FLOWii.