Zákazky

(Slovak) Vytvorenie a práca so zákazkami. Úlohy a udalosti. Vytváranie dokladov a sledovanie financií.

Prehľad činností v zákazke

Překlad není k dispozici