E-mailing

(Slovak) Odosielanie a prijímanie emailov vo FLOWii. Nastavenie emailingu a možnosti vytvárania vzorových emailov.

Překlad není k dispozici