Financie a cash-flow

(Slovak) Evidencia príjmov a výdavkov. Nastavenie vzorových príjmov a výdavkov. Prepojenie s bankou a fakturáciou. Import a export.

Členenie príjmov a výdavkov na viacero stredísk a zákaziek

Překlad není k dispozici