Cenník

(Slovak) Vytvorenie a práca s cenníkom. Nastavenie kategórií v cenníku. Import cenníkových položiek.

Import a export

Překlad není k dispozici